• 0

  posted a message on Need Admin Team/Potrebujem Admin Tím

  ENGLISH

  Hello. Im owner of GAMELand server and i looking for admins, builders and helpers. If you are interested in, contact me on discord: SilverrikSK#3845 or comment on this thread.


  SLOVAK

  Čaute. Som majiteľ servera GAMELand a hľadám nejakých adminov, builderov a helperov. Ak máš záujem, kontaktuj ma na discorde: SilverrikSK#3845 alebo komentuj pod tento príspevok.

  Posted in: Server Recruitment
 • 0

  posted a message on GAMELand nábor / GAMELand recruitment

  NÁBOR NA BUILDERA/HELPERA
  BUILDER
  Hľadáme schopných builderov, ktorý majú kreativitu a vášeň pre stavanie rôznych máp.


  Výhody:
  - prístup ku všetkým mapám na serveri
  - prístup ku pluginom WorldEdit a Multiverse
  - možnosť pripojenia na plné minihry (napr. 10/10 pripojených hráčov)
  - možnosť pripojenia na servery v údržbe
  - prístup ku príkazu /sc (staffchat)
  - rank BUILDER {meno hráča}


  HELPER
  Hladáme schopných helperov, ktorý nebudú mať problém pomôcť každému hráčovi
  a budú si vedieť poradiť s každým problémom.


  Výhody:
  - prístup ku všetkým mapám na serveri
  - možnosť pripojenia na plné minihry (napr. 10/10 pripojených hráčov)
  - možnosť pripojenia na servery v údržbe
  - prístup ku príkazom /ban, /unban, /warn, /unwarn, /kick a /sc (staffchat)
  - rank HELPER {meno hráča}


  Ak máte záujem stať sa builderom/helperom na našom serveri,
  neváhajte nás kontaktovať na našom maili: [email protected]


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  RECRUITMENT FOR A BUILDER/HELPER
  BUILDER
  We are looking for capable builders who have the creativity and passion to build
  different maps.


  Advantages:
  - access to all maps on the server
  - access to WorldEdit and Multiverse plugins
  - possibility to connect to full minigames (eg 10/10 connected players)
  - possibility to connect to servers in maintenance
  - access to /sc (staffchat) command
  - rank BUILDER {player name}


  HELPER
  We are looking for capable helpers who will have no problem helping every player
  and they will be able to deal with every problem.


  Advantages:
  - access to all maps on the server
  - possibility to connect to full minigames (eg 10/10 connected players)
  - possibility to connect to servers in maintenance
  - access to /ban, /unban, /warn, /unwarn, /kick and /sc (staffchat) commands
  - rank HELPER {player name}


  If you are interested in becoming a builder/helper on our server,
  feel free to contact us at our email: [email protected]

  Posted in: Server Recruitment
 • To post a comment, please .